سخن مدیرعامل

عزم مجموعه کارکنان شرکت ورق خودرو در تحقق موفقیت های فوق (کسب رکورد 200 هزار تن)سرآغازی برای کسب افتخارات بیشتردر آینده ای نزدیک خواهد بود.

کابرد محصول

سوله سازی
لوازم صوتی و تصویری
ساندویچ پنل
صنعت خودرو
کابینت
قطعات داخلی خودرو
تولید کناف
لوله و پروفیل

محصول ما

گاوانیزه صنعتی قابل استفاده در صنایع

گالوانیزه صنعتی

گالوانیزه صنعتی

قابل استفاده در صنایع خودرو خودرو سازی

گالونیزه ویژه خودرو

گالونیزه ویژه خودرو

درباره ما

0
کارکنان
0
مدیران
0
روسا
0
سرپرست

رکورد تولید

رکورد تولید در طی سال های گذشته
1395:
1394:
1393:
1392:
1391: