حضور فعال شرکت های ورق خودرو و فولاد سفیددشت در امورخیریه

حضور فعال شرکت های ورق خودروچهارمحال و بختیاری و فولاد سفیددشت در امورخیریه

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو، جشن گلریزان کمک به آزادی زندیان جرائم غیر عمدشهرستان بروجن برگزارشد.
شرکت های ورق خودرو و فولاد سفیددشت نیز در راستای تعهد و التزام خود به تحقق مسئولیت های اجتماعی وکمک به رفع معضلات و ناهنجاری های جامعه پیرامون خود در این امر خداپسندانه مشارکت نمودند.
دراین جلسه مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی استان چهارمحال و بختیاری از حضور و مشارکت بخش صنعت فولاد استان ابراز خرسندی و تقدیر نمودو اظهار داشت، حمایت مالی ازکسانی که بابت دیات ناشی از حوادث و مسائل اجتماعی گرفتار میله های زندان شده اند موجب رونق بخشیدن به زندگی و بیمه نمودن خانواده های آنان در مواجهه بابسیاری از آسیب ها و تهدیدهای اجتماعی خواهد شد.
روابط عمومی های شرکت های ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و فولاد سفیددشت