آگهی مزایده های عمومی شماره ۷۲۵۱ و ۷۲۵۲

آگهی مزایده های عمومی شماره ۷۲۵۱ و ۷۲۵۲

 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نظر دارد اقلام مازاد خود را از طریق دو مزایده و به شرح ذیل بفروش برساند:

الف) مزایده عمومی شماره ۷۲۵۱ :

۱) سر قیچی ورقهای فول هارد به وزن تقریبی ۱۵۵۰ تن

۲) سرقیچی ورق های گالوانیزه به وزن تقریبی ۲۱۰ تن

۳) تسمه ضایعاتی به وزن تقریبی ۴۴ تن

ب) مزایده عمومی شماره ۷۲۵۲ :

  • اسپیره های فول هارد به وزن تقریبی ۹۰ تن
  • کویل های فول هارد به وزن تقریبی ۱۸۵ تن
  • کویل های گالوانیزه ضایعاتی به وزن تقریبی ۱۶۰ تن

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند جهت خرید تمامی و یا هر یک از ردیف های مزایده های فوق اقدام نمایند دعوت بعمل می آید به منظور اطلاع از شرایط مزایده و نیز بازدید اقلام و همچنین دریافت اسناد ، از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت ۱۵ مورخ ۱۰/۶/۹۷ در ساعت اداری به دبیرخانه شرکت واقع در کارخانه و یا دفتر تهران شرکت مراجعه نمایند.

  • مهلت تحویل و عودت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳/۶/۹۷ میباشد.

نشانی کارخانه و محل بازدید اقلام مزایده : کیلومتر ۳۳ جاده شهرکرد – بروجن ، منطقه سفید دشت ، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تلفن های تماس : ۷۰و۰۳۸۳۴۲۶۳۹۶۰ واحد خرید و تدارکات

  • ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.