آگهی مزایده فروش عمومی شماره ۱۱۱۶۶

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۱۱۶۶

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده و به شرح ذیل بفروش برساند:

-۱ سرقیچی ورق فول هارد حدوداً۹۰۰تن

۲-سرقیچی ورق گالوانیزه حدوداً ۲۵۰ تن

۳-اسپیره فول هارد حدوداً ۳۵۰ تن

۴-اسپیره گالوانیزه حدوداً ۲۰۰ تن

۵-کلاف فول هارد ضایعاتی حدوداً ۵۰ تن

۶-کلاف گالوانیزه ضایعاتی حدوداً ۱۰۰ تن

۷-ضایعات تسمه حدوداً ۴۰ تن

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند جهت خرید تمامی و یا هر یک از ردیف های مزایده فوق اقدام نمایند دعوت بعمل می آید به منظور اطلاع از شرایط مزایده و نیز بازدید اقلام و همچنین دریافت اسناد ، از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت ۱۵ مورخ ۲۸/۲/۹۸ در ساعت اداری به دبیرخانه شرکت واقع در کارخانه و یا دفتر تهران شرکت مراجعه نمایند.

  • مهلت تحویل و عودت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۹/۲/۹۸ میباشد.

نشانی کارخانه و محل بازدید اقلام مزایده : کیلومتر ۳۵ جاده شهرکرد – بروجن ، منطقه سفید دشت ، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تلفن های تماس : ۷۰و۰۳۸۳۴۲۶۳۹۶۰ واحد فروش

  • ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.

روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری