دریافت گواهینامه هایISO9001:2015,IATF16949:2016

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت گواهینامه هایISO9001:2015,IATF16949:2016شد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای تلاش مجدانه و اهتمام خود جهت تبدیل شدن به سازمانی سرآمد ونیل به اهداف عالی وکسب مدارج کیفیت،موفق شدگواهینامه هایISO9001:2015 , IATF:2016 را دریافت کند.
رشد و توسعه سریع صنعت خودروسازی در جهان و اهتمام شرکت ورق خودرو به ارتقاء سطح محصولات تولیدی و بهره مندی از جدید ترین سیستم های مدیریت کیفیت، موجب ترغیب وتسریع برای دریافت این گواهینامه شد.
نماینده شرکت DQSآلمان طی دو روز واحد های مختلف شرکت ورق خودرو را ممیزی و پس از تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد واحد های مختلف روند شرکت ورق خودرو را مثبت و مطابق با استانداردهایISO9001:2015,IATF2016ارزیابی نمود.
درجلسه اختتامیه برنامه ممیزی جناب آقای مهندس اسماعیلی مدیرعامل محترم شرکت ورق خودرو در جمع تیم مدیریتی خود در خصوص اهمیت دریافت این گواهینامه یادآور شد:
اکنون بستر جامع و مناسبی مهیاست که بتوانیم با رعایت جدیدترین الزامات خودرویی درقالب: ISO9001:2015,IATF16949:2016مجموعه خودرا همسو با پیشرفت سریع صنعت خودرو سازی در جهان کنیم و درحوزه مدیریت کیفیت سبد محصولات تولیدی خود،از الگوهای اثربخش تر و کاراتراستفاده نماییم و از مدلISO9001:2015,IATF16949:2016: برای بازتاب نتایج تلاش ها و اراده خود در خصوص عملکرد شرکت ورق خودرو درجهت تعالی سازمانی الگو برداری کنیم و این فرصت جدیدی است تا شرکت ورق خودرو درجهت بهبود مستمر گام اساسی دیگری بردارد.
در ادامه مهندس بهمن چشفر مدیر تکنولوژی شرکت از حمایت ها و راهکار های ارزنده ارائه شده توسط جناب آقای مهندس اسماعیلی مدیر عامل محترم شرکت ونیز تأکیدایشان برحرکت در راستای تحقق اهداف بلند مدت و ورود به فضای جدید برای تعالی سازمان ، قدردانی نمود.

روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری