سهامدران و هئیت مدیره

aea@cbasco.ir

۰۳۸۳۴۲۶۴۰۳۰

اصغر اسماعیلی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مختار بخشیان

 عضو هیئت مدیره

حمیدرضا بنائیان

 عضو هیئت مدیره

داریوش شفیع زاده

 عضو هیئت مدیره

محمد تاجمیر ریاحی

 عضو هیئت مدیره

myi@cbasco.ir

۰۳۸۳۴۲۶۴۰۳۰

میثم یگانگی دستگردی

دبیر هیئت مدیره

ردیف نام سهامدار درصد سهام
۱ شرکت فولاد مبارکه ۹۳٫۰۶۷۵۷درصد
۲ شرکت سرمایه گذاری سمند ۴٫۷۲۸۴۷درصد
۳ صندوق بازنشستگی فولاد ۲٫۰۵۵۹درصد
۴ سهام ترجیهی کارکنان ۰٫۱۴۷۷درصد
۵ شرکت فولاد متیل ۰٫۰۰۰۲ درصد
۶ شرکت ایریسا ۰٫۰۰۰۱ درصد
۷ شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه ۰٫۰۰۰۳ درصد
۸ شرکت ایران خودرو ۰٫۰۰۰۳ درصد
جمع کل         ۱۰۰ درصد