سهامدران و هئیت مدیره

aea@cbasco.ir

03834264030

اصغر اسماعیلی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مختار بخشیان

 عضو هیئت مدیره

حمیدرضا بنائیان

 عضو هیئت مدیره

داریوش شفیع زاده

 عضو هیئت مدیره

محمد تاجمیر ریاحی

 عضو هیئت مدیره

myi@cbasco.ir

03834264030

میثم یگانگی دستگردی

دبیر هیئت مدیره

ردیف نام سهامدار درصد سهام
1 شرکت فولاد مبارکه 93.06757درصد
2 شرکت سرمایه گذاری سمند 4.72847درصد
3 صندوق بازنشستگی فولاد 2.0559درصد
4 سهام ترجیهی کارکنان 0.1477درصد
5 شرکت فولاد متیل 0.0002 درصد
6 شرکت ایریسا 0.0001 درصد
7 شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه 0.0003 درصد
8 شرکت ایران خودرو 0.0003 درصد
جمع کل         100 درصد