شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياري

تنها توليد كننده ورق گاوانيزه ويژه خودرو در خاورميانه

ماموريت شركت

ما به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندكان گالوانيزه در كشور ،با تمركز بر توليد ورقهاي گالوانيزه ويژه مورد نياز صنايع خودروسازي و ساير صنايع ،خود را متعهد به توسعه پايدار (اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي)استان چهارمحال و بختياري و خلق ارزش براي ذينفعان ،ميدانيم.

ركورد توليد در شركت ورق خودرو

212

توليد سال 1396

215

توليد سال 1397

234

توليد سال 1398

250

توليد سال 1399

Continue Reading

استفاده محصولات

  • گالوانيزه صنعتي

    قابل استفاده در لوازم خانگي

  • گالوانيزه صنعتي ساخت سوله و پروفيل

    قابل استفاده در سوله سازي

  • گالوانيزه ويژه خودرو

    تامين كننده قطعات خودرو

تنوع محصولات شركت

كاتالوگ فارسي

كاتالوگ فارسي