تاریخ امضاء قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت ایریتکِ ایران و CMI بلژیک : 1384/1/24

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1385/4/9

محل تامین نیازهای مالی پروژه:  بانک SG فرانسه ، بانک صادرات استان ، محل منابع عمومی وآورده سهامداران

ظرفیت تولید : 400 هزار تن در سال

صادرات: به کشورهای عراق ، افغانستان ،پاکستان و امارات

میزان اشتغال مستقیم:  400 نفر 

میزان اشتغال غیر مستقیم:  4000 نفر

تاریخ افتتاح خط تولید کارخانه به دست ریاست محترم جمهور: 1389/8/24

تاریخچه مدیران شرکت

نام مدیر زمان مدیریت تصویر
دكتر وحيد ميرزائي بافتي99/09/09 لغايت ادامه دارد
مهندس اصغر اسماعیلی
 
93/05/01 تا 99/09/09    
مهندس مسعود جوانبخت سامانی از سال 1392 لغایت مرداد 1393    
مهندس فریدون حمیدی
از سال 1390 لغایت 1391
   
مهندس حسین مردانی
 
از سال 1384 لغایت 1389    
مهندس محمد ابراهیم قدیریان
از سال 1380 لغایت 1384